Kultūras ministrija ir atbildīga par kultūras, audiovizuālās jomas, autortiesību un integrācijas jautājumiem Eiropas Savienības (ES) ietvaros. Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa ir atbildīgā ministrijas struktūrvienība, kas koordinē Latvijas viedokļa formulēšanu, paušanu un interešu aizstāvību visos ES lēmumu pieņemšanas posmos. Latvijas viedokļa formulēšanā ir svarīgi kultūras, audiovizuālās, autortiesību un integrācijas jomas profesionāļu, kā arī nevalstisko organizāciju un sociālo partneru viedokļi.

Aicinām ikvienu sekot līdzi ES aktualitātēm un pieņemtajiem tiesību aktiem.

Kontaktinformācija

Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa. Tālr.: +371 67330210, e-pasts: espolitika@km.gov.lv