Autortiesību un blakustiesību pārvaldībā un aizsardzībā ir iesaistītās arī citas valsts institūcijas, kā arī nevalstiskās un starptautiskās organizācijas.