Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO)

WIPO ir starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tās galvenā mītne atrodas Ženēvā (Šveicē). WIPO ir 189 dalībvalstis, kuru vidū ir arī Latvija.

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorāts

Iekšējā tirgus Ģenerāldirektorāts izstrādā priekšlikumus ES tiesību aktiem, uzrauga, kā ES dalībvalstis ievieš ES tiesību aktus nacionālajā tiesību sistēmā, kā arī ir atbildīgs par sarunu, kas saistītas ar intelektuālo īpašumu, vadīšanu WIPO ietvaros.

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs ir publiskā un privātā sektora ekspertu un ieinteresēto pušu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt un atbalstīt valsts iestāžu, privātā sektora un Eiropas Savienības iestāžu pasākumus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.