Katrs Latvijas iedzīvotājs, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, var izvērtēt iespēju savu ieceri īstenot, piesaistot 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda ES fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda – finansējumu.

Infografika

Attēls