Dejas nozares stratēģijā 2003.-2027. gadam noteiktas šādas prioritātes:

  • Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība dejas jomā, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos;
  • Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība profesionālās dejas nozarē;
  • Konkurētspējīgs, daudzveidīgs piedāvājums darba tirgū dejas jomā;
  • Daudzveidīga profesionālās dejas pieejamība Latvijas teritorijā;
  • Kvalitatīva dejas arhivēšana, pētniecība un analīze;
  • Labvēlīgas vides veidošana jaunu kultūras vērtību radīšanai un pieejamībai dejas jomā;
  • Mediju ieguldījums sabiedrības iesaistē kultūras procesos dejas jomā;
  • Radošo profesionāļu tiesiskās un sociālās aizsardzības pilnveide.