Informācija par akreditētajiem muzejiem ir iegūstama vietnē Latvijas digitālā kultūras karte 

Papildu informācija (arī par daļu neakreditēto muzeju) Latvijas Muzeju biedrība