Atskats uz Kultūras ministrijas četrām diskusijām ciklā „Dizains un…”

attēls

Lai pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību Kultūras ministrijas un partneru izstrādātajai izzinošajai un praktiskajai rokasgrāmatai - “Latvijas dizains 2020”, kuras saturs balstīts Latvijas dizaina stratēģijā 2017 – 2020, palīdzētu izprast dizaina situāciju un procesus Latvijā, domājot starpdisciplināri, ārpus formālām institūciju un nozaru robežām, Kultūras ministrija organizēja 4 sarunu ciklu.

Kā dizaina domāšanas metode un to pielietošana var noderēt valsts pārvaldes attīstībai un pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēja 2017.gada. 6. septembra diskusijā par dizainu pārvaldībā. Ar to tika atklāts sarunu cikls, kura uzdevums ir sekmēt Latvijas dizaina piedāvāto risinājumu izmantošanu.

video

Kā dizains ir līdzdalīgs uzņēmējdarbībā, kā uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji izprot un pielieto dizainu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē - gan dažādu nozaru uzņēmumu attīstības procesos, gan kā stratēģisku rīku inovāciju veidošanā? Atbildes KM un partneri meklēja un rada otrajā dizaina domāšanai veltītajā sarunu cikla diskusijā – „Dizains un uzņēmējdarbība” 5. oktobrī Rīgas Krēslu fabrikā.

video

Foto:

 

Kādas ir izglītības attīstības tendences un izaicinājumi globālā mērogā, kā iekļaut dizaina kompetences dažādu nozaru izglītībā, ņemot vērā aktuālās darba tirgus prasības un sabiedrības attīstības virzienus, Ālto Universitātes praktizējošais profesors Pīters Kellijs (Peter Kelly) un KM, kā arī tās partneri izzināja trešajā dizaina domāšanai veltītajā sarunu cikla diskusijā – „Dizains izglītībā” 22. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā.

video

Foto:

 

Kas ir reputācija un kas to veido? Ko reputācija nozīmē katram no mums, sabiedrībai un valstij kopumā – īpaši brīdī, kad varam atskatīties uz valsts pirmo simtgadi un nospraust kursu nākamajām. Kā dizains ietekmē reputācijas veidošanos? Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, KM un partneri 19.decembrī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā organizēja noslēdzošo - ceturto dizaina domāšanai veltītā sarunu cikla diskusiju – „Dizains. Valsts. Reputācija.”

Video
video

Foto: