Dizains ir stratēģiskas attīstības process, pieeja un veids, kā identificēt problēmas un rast to risinājumu. Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan uz procesu, akcentējot dizaina domāšanas nozīmi visos lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos.

Dizaina jēdziens pilnveidojas līdz ar dizaina nozares izaugsmi, un tiek attiecināts gan uz materiālu, gan nemateriālu vērtību radīšanu. Dizaina klātbūtne (izpratne un pielietošana) ir likumsakarīgi saistīta ar inovāciju un konkurētspējas veicināšanu gan tradicionālajās industrijās, to radītajos produktos un pakalpojumos, gan sociālajā sfērā, gan vides un informācijas kvalitātē un tās pieejamībā, gan teritoriālajā attīstībā.

Latvijas Dizaina padome ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, kura darbojas kā atvērta un iesaistoša platforma, un tās darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju, organizāciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar dizaina nozares attīstību un dizaina politikas īstenošanu Latvijā. Latvijas Dizaina padomē pārstāvētās institūcijas - Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Dizaina centrs, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departaments, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Banku augstskola un citas vidējās profesionālās izglītības iestādes,  organizācijas un uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar dizainu, kā arī dizaineri, uzņēmēji, dizaina un inovāciju eksperti.

Nacionālās nozīmes apbalvojums Latvijas Dizaina gada balva

Latvijas dizaina ekosistēma

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Dzintra Purviņa

Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos
Dzintra.Purvina [at] km.gov.lv