Dizains ir stratēģiskas attīstības process, pieeja un veids, kā identificēt problēmas un rast to risinājumu. Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan uz procesu, akcentējot dizaina domāšanas nozīmi visos lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos.

Dizaina jēdziens pilnveidojas līdz ar dizaina nozares izaugsmi, un tiek attiecināts gan uz materiālu, gan nemateriālu vērtību radīšanu. Dizaina klātbūtne (izpratne un pielietošana) ir likumsakarīgi saistīta ar inovāciju un konkurētspējas veicināšanu gan tradicionālajās industrijās, to radītajos produktos un pakalpojumos, gan sociālajā sfērā, gan vides un informācijas kvalitātē un tās pieejamībā, gan teritoriālajā attīstībā.

Latvijas Dizaina padome ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar dizaina nozares attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanu Latvijā. Latvijas Dizaina padomē pārstāvētās institūcijas: Latvijas Dizaina centrs, Valsts kanceleja, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Dekoratīvās mākslas un dizaina departaments, Rīgas Tehniskā universitāte, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”, radošo industriju platforma „Fold”, kā dizaineri, dizaina eksperti, uzņēmēji un dizaina mediji.

Nacionālās nozīmes apbalvojums Latvijas Dizaina gada balva

Nacionālās nozīmes apbalvojumu "Latvijas Dizaina gada balvu" 2020. un 2021.gadā rīko biedrība „Latvijas Dizaineru savienība”.

Latvijas dizaina ekosistēma

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Dzintra Purviņa

Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos
Dzintra.Purvina [at] km.gov.lv