Kultūras ministrijā darbojas Vizuālās mākslas padome, kurā pārstāvētas ar nozari saistītās valsts un nevalstiskās organizācijas, kā arī atsevišķi nozares eksperti. Padome sniedz rekomendācijas un priekšlikumus ar nozari saistītu jautājumu risināšanā.

Vizuālās mākslas padomes sastāvs

 • Māra Lāce – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore;

 • Solvita Krese –  biedrības „Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” direktore;

 • Andris Vītoliņš – Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors administratīvajā un radošajā darbā;

 • Antra Priede – Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore studiju darbā;

 • Vilnis Vējš – mākslas kritiķis;

 • Inga Brūvere – biedrības „Rīgas fotogrāfijas biennāle” valdes priekšsēdētāja;

 • Zane Onckule – biedrības „KIM?” programmas direktore;

 • Māris Čačka – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs;

 • Ojārs Arvīds Feldbergs – biedrības „Pedvāle” valdes priekšsēdētājs;

 • Šelda Puķīte – Valsts kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas locekle, kuratore;

 • Ivars Drulle – mākslinieks;

 • Kaspars Groševs – galerijas „427” vadītājs, mākslinieks;

 • Agita Gritāne – Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrības padomes priekšsēdētāja, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā;

 • Ieva Krūmiņa – Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas referente.