ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīniju logo paraugi

Metodikas un vadlīnijas:

  • 30.08.2023. semināra “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027. plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” atklātas projektu iesniegumu atlases „Latviešu valodas kursi un sarunu valodas klubi (1.posms)”  un aktivitātes 13.1. „Vienas pieturas aģentūras izveide un darbības nodrošināšana” projektu īstenotājiem par projektu īstenošanas nosacījumiem” prezentācija
  • Kultūras ministrijas kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētās iestādes metodika projektu finansējuma saņēmējiem dalībnieku identificēšanai projektu ietvaros organizētajos klātienes un tiešsaistes mācību pasākumos vienkāršoto izmaksu attiecināmības apliecināšanai