Arhīvu nozares pamatmērķis ir nodrošināt dokumentu uzkrāšanu, to saglabāšanu un pieejamību sabiedrības interesēs. Arhīvos uzkrātie dokumenti kopā ar institūcijās uzkrātajiem un īpaši vērtīgajiem privātajiem vai no ārvalstīm iegūtajiem dokumentiem veido nacionālo dokumentāro mantojumu, par ko rūpējas arhīvi.