Kultūras ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, diplomātiskajiem dienestiem un dažādu līmeņu valstiskām un sabiedriskām institūcijām īsteno daudzveidīgu starpvalstu sadarbību kultūras jomā:

  • sagatavo, slēdz un koordinē starptautiskus sadarbības līgumus un programmas;
  • nodrošina reģionālo sadarbības jautājumu koordinēšanu (Baltijas jūras valstu padome, Baltijas valstu kultūras komiteja u.c.);
  • nodrošina Latvijas kultūras institūciju, NVO un radošo profesiju pārstāvju līdzdarbību starptautiskajās organizācijās;
  • koordinē atsevišķu valsts nozīmes kultūras apmaiņas projektu pasākumu īstenošanu;
  • sagatavo un apkopo informāciju starptautiskās sadarbības jautājumos.

Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa. Tālr.: 67330210, e-pasts: ESpolitika@km.gov.lv.