Kultūras ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, diplomātiskajiem dienestiem un dažādu līmeņu valstiskām un sabiedriskām institūcijām īsteno daudzveidīgu starpvalstu sadarbību kultūras jomā:

  • slēdz un realizē kultūras apmaiņas un sadarbības līgumus;
  • veic kultūras, mākslas, zinātnes speciālistu un radošo profesiju pārstāvju apmaiņu;
  • rūpējas par profesionāli izraudzītu un mērķtiecīgi orientētu cilvēku iesaisti kultūras apmaiņā;
  • organizē izstāžu, koncertdarbības, teātru viesizrāžu u.c. kultūras pasākumu apmaiņu;
  • nodrošina Latvijas kultūras institūciju un radošo profesiju līdzdarbību intelektuālā īpašuma aizsardzības u.c. starptautiskajās organizācijās;
  • sadarbojas kultūrizglītības un mākslinieciskās meistarības pilnveidošanas jomā.

KM Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa. E-pasts: ESpolitika@km.gov.lv, tālr.: 67330210.