Kultūrizglītības galvenais uzdevums ir mērķtiecīgs darbs ar bērniem un jauniešiem, nodrošinot viņu talantu un personības attīstību, kā arī veicinot radošo izcilību veidošanos. Vairāk par nozari

Nozares stratēģiskais mērķis ir sekmēt daudzveidīgu, kvalitatīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un radošas ekonomikas izaugsmei, kā arī veicināt personības radošuma attīstību visos izglītības līmeņos. ("Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija”).

Kultūrizglītības nozares dokumenti pieejami šeit.