Literatūra un grāmatniecība ir starpnozaru radošā industrija, kas ietver jaunrades procesu un tā rezultāta tālāku pārveidi kultūras produktā – grāmatas (poligrāfiskā vai digitālā) formātā, nodrošinot tā pieejamību un izplatību, patēriņu un popularizēšanu lokālā un starptautiskā līmenī.

Grāmatniecība sevi pozicionē kā nozari, kas ir cieši saistīta un mijiedarbojas ar citām kultūras, izglītības, zinātnes un tautsaimniecības nozarēm, jo veido bāzi minēto nozaru mantojuma, zināšanu un informācijas saglabāšanai un pārnesei. Literatūra un grāmatniecība sniedz būtisku ieguldījumu valodas attīstībā un ir izglītības pamatprasmes – lasītprasmes – svarīgākais indikators.

Latvijā grāmatniecības nozari veido dažāda juridiskā statusa dalībnieku kopums: literāti, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji (izdevēji, grāmatnīcas, grāmatnīcu tīkli) un pašvaldību institūcijas (valsts, pašvaldību un privātās bibliotēkas, rakstniecības un memoriālie muzeji), kas nodrošina nozares dinamisku funkcionēšanu un pamatdarbību veikšanu – literāro darbu radīšanu, producēšanu un pieejamības nodrošināšanu auditorijai. Ministrijā darbojas Literatūras un grāmatniecības padome.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Līga Buševica

Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas eksperte
Liga.Busevica [at] km.gov.lv