Latvijas bibliotēkas 2022. gadā

Pamatojoties uz Latvijas kultūras datu portālā ievadītajiem statistikas datiem,

2022. gadā Latvijā darbojās 1 442 bibliotēkas:

 • nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);
 • 49 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 30 augstskolu bibliotēkas
  • t.sk. 19 koledžu bibliotēkas;
 • 21 speciālās bibliotēkas;
 • 748 publiskās bibliotēkas:
  • t.sk. 740 pašvaldību publiskās bibliotēkas
  • t.sk. Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;
 • 623 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 570 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas
  • t.sk. 53 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Latvijas bibliotēku statistikas dati:

Dati par 2022. gada periodu publicēti 2023. gada 6. jūnijā.