Latvijas bibliotēkas 2021.gadā

Pamatojoties uz Latvijas kultūras datu portālā ievadītajiem statistikas datiem,

2021. gadā Latvijā darbojās 1 487 bibliotēkas:

 • nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);

 • 49 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 30 augstskolu bibliotēkas
  • t.sk. 19 koledžu bibliotēkas;
 • 22 speciālās bibliotēkas;

 • 770 publiskās bibliotēkas:

  • t.sk. 755 pašvaldību publiskās bibliotēkas
  • t.sk. Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;
 • 652 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:

  • t.sk. 598 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas
  • t.sk. 54 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Latvijas bibliotēku statistikas dati:

Dati par 2021.gada periodu publicēti 2022.gada 1.jūlijā.