Latvijas bibliotēkas 2023. gadā

Pamatojoties uz Latvijas kultūras datu portālā ievadītajiem statistikas datiem,

2023. gadā Latvijā darbojās 1 401 bibliotēkas:

 • nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka)
 • 49 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 30 augstskolu bibliotēkas
  • t.sk. 19 koledžu bibliotēkas
 • 21 speciālās bibliotēkas;
 • 725 publiskās bibliotēkas:
  • t.sk. 724 pašvaldību publiskās bibliotēkas
  • t.sk. Latvijas Neredzīgo bibliotēka
 • 605 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 555 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas
  • t.sk. 50 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas

Latvijas bibliotēku statistikas dati:

Dati par 2023. gada periodu publicēti 2024. gada 5. jūnijā.