Izglītība

Arhīvu nozares izglītību var iegūt Latvijas Universitātē, kur ir izveidota profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība” .

Finansējums

Latvijas Nacionālais arhīvs tiek finansēts no valsts budžeta. Atsevišķi projekti nozarē, sadarbojoties ar Latvijas Arhīvistu biedrību, tiek realizēti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda palīdzību. Viens no tiem ir žurnāls „Latvijas Arhīvi”, tas ir vienīgais izdevums Latvijā, kas informē sabiedrību par arhīvu un dokumentu pārvaldības nozaru aktualitātēm. Tas tiek izdots kopš 1994. gada un apkopo nozīmīgākos nozares notikumus un uz arhīvu dokumentu pamata veidotos pētījumus.