Arhīvu padome ir Kultūras ministrijas konsultatīvā institūcija, kuru veido speciālisti no arhīviem, nozares nevalstiskajām organizācijām un ar nozari saistītajām institūcijām.

Padomes sastāvs:

 • Ingūna Slaidiņa Arhīvu padomes priekšsēdētāja, Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāve, Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece;
 • Anita Čerpinska Arhīvu padomes priekšsēdētājas vietniece, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece;
 • Elvīra Ozola, Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta vecākā eksperte;
 • Baiba Blese Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāve, Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un bibliotēkas daļas galvenā arhīviste;
 • Līga Dimante Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja;
 • Tatjana Jevdokimova Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļas konsultante;
 • Gatis Karlsons Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks;
 • Guntars Krasovskis Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks informātikas jautājumos;
 • Arta Rengarte Latvijas Nacionālā arhīva Arhīvu inspekcijas vadītāja;
 • Marija Tenisa Tieslietu ministrijas pārstāve, Valsts zemes dienesta Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja;
 • Liene Vihrova Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras Zonālā valsts arhīva vecākā eksperte;
 • Kārlis Zvirgzdiņš Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs.