Izglītība:

Augstākā izglītība:

Latvijas Mākslas akadēmija – bakalaura, maģistra, doktora līmeņa studijas glezniecības, grafikas, tēlniecības, tekstilmākslas, stikla mākslas, keramikas, restaurācijas, vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas, audiovizuālo mediju, vizuālās komunikācijas, dizaina un vides mākslas apakšnozarēs.

Liepājas Universitāte - profesionālā bakalaura studiju programma “Fotomāksla” profesionālā maģistra studiju programma “Māksla”, bakalaura, maģistra un doktora studiju programma “Jauno mediju māksla”.

Daugavpils Universitāte - profesionālās bakalaura studiju programmas „Dizains”un „Mākslas menedžments”,

Profesionālā maģistra studiju programma „Māksla”

Vidējā izglītība:

Profesionālās izglītības kompetences centrs Nacionālā Mākslu vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”

Valmieras Mākslas vidusskola

 

Finansējums:

  • Finansējums ar vizuālo mākslu saistītiem projektiem Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursos Vizuālās mākslas nozarē www.kkf.lv

  • Nozares organizācijām iespējams piedalīties Kultūras ministrijas rīkotajos funkciju deleģēšanas konkursos vizuālās mākslas, laikmetīgās mākslas pieejamības nodrošināšanas, video mākslas un elektroniskās mākslas jomās, kuri tiek izsludināti reiz trijos gados.

Citas iespējas:

  • reizi gadā (septembrī) iespējams piedalīties KM izsludinātā konkursā par divu mēnešu uzturēšanos radošajā darbnīucā Cite Internationale des Arts Parīzē.