Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas. Tās nodrošina profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu.

Kultūrizglītības padome

Nozares politiku veido Kultūras ministrija, tās īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC).

Kontaktpersonas

Andis Groza, LNKC direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūrizglītības nodaļas  vadītājs. andis.groza@lnkc.gov.lv, tālr. 29236568
Kārlis Jēkabsons, LNKC Kultūrizglītības nodaļas mūzikas izglītības eksperts. karlis.jekabsons@lnkc.gov.lv, tālr. 25726409
Ilze Kupča, LNKC Kultūrizglītības nodaļas vizuālās mākslas izglītības eksperte. ilze.kupca@lnkc.gov.lv, tālr. 29458876
Elita Barisa, LNKC Kultūrizglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte. elita.barisa@lnkc.gov.lv, tālr. 29143420
Baiba Beinaroviča, LNKC Kultūrizglītības nodaļas vecākā referente. baiba.beinarovica@lnkc.gov.lv, tālr. 29458876
Māra Kalve, LNKC Kultūrizglītības nodaļas referente. mara.kalve@lnkc.gov.lv, tālr: 26167432
Ina Masule, LNKC Kultūrizglītības nodaļas eksperte. Ina.masule@lnkc.gov.lv, tālr. 26235731