Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas. Tās nodrošina profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu.

Kultūrizglītības padome

Nozares politiku veido Kultūras ministrija, tās īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC).

Kontaktpersonas

Andis Groza, LNKC direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs. andis.groza@lnkc.gov.lv, tālr. 29236568
Kārlis Jēkabsons, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas mūzikas izglītības eksperts. karlis.jekabsons@lnkc.gov.lv, tālr. 25726409
Ilze Kupča, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vizuālās mākslas izglītības eksperte. ilze.kupca@lnkc.gov.lv, tālr. 29458876
Elita Barisa, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte. elita.barisa@lnkc.gov.lv, tālr. 29143420
Baiba Beinaroviča, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vecākā referente. baiba.beinarovica@lnkc.gov.lv, tālr. 29458876
Māra Kalve, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas referente. mara.kalve@lnkc.gov.lv, tālr: 26167432