Saskaņā ar konkursa nolikumu gala atlases posma pieteikums kopā ar aizpildītu goda deklarāciju iesniedzams angļu valodā papīra formātā (20 eksemplāros) un elektroniskā formātā PDF datnē; papildus pēc izvēles var iesniegt arī pieteikuma tulkojumu latviešu valodā papīra formātā (5 eksemplāros) un elektroniskā formātā PDF datnē.

Eksemplāri papīra formātā iesniedzami Kultūras ministrijā (klātienē vai pa pastu), dokumenti elektroniskā formātā nosūtāmi uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv.

Iesniedzēji aicināti iesniegt pieteikumu līdz 2022.gada 4. aprīļa plkst. 17.00 Kultūras ministrijā (K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV - 1364).

Gala atlases rezultāti

Pieteikumus 2027.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas gala atlases kārtai iesniedza 3 Latvijas pilsētas – Daugavpils, Liepāja un Valmiera. Gala atlasei izvirzītā Jūrmalas pilsēta 2021.gada rudenī paziņoja par savu izstāšanos no konkursa.

2022.gada 9. un 10.maijā pēc divu dienu kandidātpilsētu prezentācijām klātienē Rīgā par 2027.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu žūrija izvirzīja Liepāju.

Žūrijas ziņojums par gala atlases rezultātiem:

Angļu valodā

Latviešu valodā

 

Mediju pasākums – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 gala atlases rezultātu paziņošana (10.05.2022.)