Literatūras un grāmatniecības nozares virsmērķis ir nodrošināt Latvijas literatūras un grāmatniecības attīstībai labvēlīgu vidi, veicinot literāro jaunradi, atbalstu izdevējiem, grāmatu pieejamību un iedzīvotāju motivāciju lasīt. Apliecināt, ka latviešu valodas kultūrtelpas pastāvēšana un attīstība pozitīvi ietekmē sabiedrības dzīves kvalitāti, izglītību un konkurētspēju.