Izdevums Latvijas dizains 2020 − izzinoša un praktiska rokasgrāmata, kuras saturs balstīts uz Latvijas dizaina stratēģiju 2017- 2020.

Izdevuma mērķis – palīdzēt izprast dizaina situāciju un procesus Latvijā, domājot starpdisciplināri, ārpus formālām institūciju un nozaru robežām.

Izdevumā kritiski nokartēta mūsdienu dizaina aina – stiprās un vājās puses, kā arī definēta stratēģiskā vīzija un iespēju potenciāls valsts mērogā.


 

Latvijas dizaina stratēģijas 2017 - 2020 mērķis:

Dizains sekmē ekonomikas izrāvienu, sabiedrības labklājību un vides ilgtspēju Latvijā.

Vīzija:

Līdz 2020. gadam Latvijā ir pilnībā izmantotas dizaina nozares daudzveidīgās iespējas un inovatīvais potenciāls, lietojot dizainu kā stratēģisku instrumentu tautsaimniecības izaugsmē, indivīdu un sabiedrības labbūtībai, kā arī kultūras identitātes un valsts tēla veidošanā.


BEDA (The Bureau of European Design Associations /Eiropas Dizaina asociāciju apvienība) izstrādātais redzējums (position paperTowards a Next Generation Policy for Europe.

Izsmeļošāka informācija šeit.