Arhitektūras stratēģijas 2015 -2020 mērķis ir radīt nepieciešamos nosacījumus augstvērtīgā arhitektūrā balstītas kvalitatīvas dzīves telpas veidošanai un ilgtspējai.

Ilgtermiņa prioritātes:

  1. Valsts nacionālās identitātes stiprināšana, izmantojot arhitektūras vērtības, līdzekļus un kompetences.
  2. Plaša visas sabiedrības iesaiste un izglītošana, kā arī visu grupu interešu pārstāvniecība.
  3. Arhitektūras nozares konkurētspējas veicināšana, tās tiesiskā ietvara pilnveidošana, labvēlīgu nosacījumu radīšana radošajai uzņēmējdarbībai un arhitektūras pakalpojumu eksportam. šeit..

Eiropas Komisijas OMC  darba grupas  ziņojums "Ceļā uz kopīgu arhitektūras kultūru - ieguldot kvalitatīvā dzīves vidē ikvienam" / "Towards a shared culture of architecture - Investing in a high-quality living environment for everyone"

Davosas deklarācija

Davosas deklarācija (angļu valodā)

Par Davosas deklarāciju (latviešu valodā; tulkojumu nodrošināja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija)