Latvijas Arhitektūras stratēģija 2022.–2027. gadam

Latvija Arhitektūras stratēģija 2022-2027 uzsver arhitektūras lomu valsts identitātes, kultūras un labklājības veidošanā, tās ietekmi uz ekonomiku, vidi, klimatu un sabiedrības dažādo kopienu dzīves apstākļiem.

Arhitektūras stratēģija iezīmē ietvaru arhitektūras jomas attīstībai, nosakot mērķi, galvenos uzdevumus un rīcības augstas kvalitātes dzīves vides veidošanai, kas savukārt sekmētu Davosas deklarācijā noteiktās būvkultūras koncepcijas un Jaunā Eiropas Bauhaus vērtību iedzīvināšanu.

Stratēģijas centrā ir cilvēks un viņa dzīves vide, būvkultūra, klimats.

Stratēģijas mērķis ir radīt nosacījumus un iespējas īstenot augstas kvalitātes būvkultūru, kas veido dzīves vidi, rada ekonomisko vērtību un ir līdzsvarā ar vidi un klimatu, stiprina sociālo saliedētību un nacionālo drošību, labklājību un vairo dzīvesprieku, sekmē plaukstošu un daudzveidīgu apkaimju veidošanos.

Latvijas Arhitektūras stratēģiju izstrādāja Nacionālā arhitektūras padome sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību un nozares profesionāļiem, to apstiprināja kultūras ministrs Nauris Puntulis un Nacionālā arhitektūras padome.
Stratēģiju rediģēja – Ieva Zībārte, Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta vadītāja.

Davosas process

Eiropas Komisijas OMC  darba grupas  ziņojums "Ceļā uz kopīgu arhitektūras kultūru - ieguldot kvalitatīvā dzīves vidē ikvienam" / "Towards a shared culture of architecture - Investing in a high-quality living environment for everyone"

Davosas Būvkultūras alianse

Davosas deklarācija

Davosas deklarācija (angļu valodā)

Par Davosas deklarāciju (latviešu valodā; tulkojumu nodrošināja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde)

vairāk informācijas

Pētījumi