2020. gada 17. februārī Kultūras ministrija izsludināja konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020), Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Nākamā konkursa uzsaukums ir gaidāms 2021. gada pavasarī. 

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā bija 160 780 euro, kas sadalījās attiecīgi:

  • 86 318 euro 67.06.00 apakšprogrammas (Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020) atbalstītajiem projekta iesniegumiem) līdzfinansējums;
  • 74 462 euro 26.01.00 apakšprogrammas (Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā atbalstītajam projekta iesniegumam) līdzfinansējums.