Kultūras ministrija šā gada 24. martā izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020) un Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020).

Konkursa dokumentācija:

Finansējums:

Pieejamais kopējais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 86 318 euro. Konkursa ietvaros piešķiramais līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 15 000 euro.

Iesniegšana:

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 20.aprīlim:

  • K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz plkst.17.00, nogādājot tos personīgi;
  • vai nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2021.gada 20.aprīlis);
  • vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vērtēšana:

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Provizoriskais attiecināmo aktivitāšu periods:

Ņemot vērā to, ka līdzfinansējums atbalstīto projektu saņēmējiem tiks ieskaitīts pēc līguma slēgšanas ar Kultūras ministriju, paredzamais projekta attiecināmo aktivitāšu perioda sākums būs š.g. jūnijs.

Kontaktinformācija:

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 67330289; 20246894 vai rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.gov.lv