Līdzfinansējuma konkurss ES programmu "Radošā Eiropa" un "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" atbalstītajiem projektiem

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2021-2027)  un Eiropas Savienības programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021–2027).

Konkursa dokumentācija pieteicējiem:

Konkursa komisijai paredzētie dokumenti:

Finansējums:
Pieejamais kopējais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 150 000 euro. Konkursa ietvaros piešķiramais līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 20 000 euro.

Iesniegšana:
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2024.gada 18.martam:

  • K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz plkst.16.00, nogādājot tos personīgi;
  • vai nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2024.gada 18.marts);
  • vai elektroniska dokumenta formā (pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963

Svarīgi! Lūdzam vērst uzmanību uz priekšnoteikumu vērtēšanas kritērijiem projektu iesniegšanas laikā, jo īpaši uz nodokļu parādu neesamību uz projekta iesniegšanas brīdi. Pēc projektu iesniegumu saņemšanas Kultūras ministrija izskatīs atbilstības kritērijus, un, ja organizācijai uz iesniegšanas brīdi tiks konstatēts nodokļu parāds, kas pārsniegs 150 euro, tas būs par pamatu vērtēšanas komisijas lēmumam šādu projektu nevirzīt tālāk uz vērtēšanu pēc kvalitātes kritērijiem un līdzfinansējuma aprēķinam.

Vērtēšana:
Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas u.tml. prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Provizoriskais attiecināmo aktivitāšu periods:
Ņemot vērā to, ka līdzfinansējums atbalstīto projektu saņēmējiem tiks ieskaitīts organizāciju Valsts kases kontā pēc līguma slēgšanas ar Kultūras ministriju, paredzamais projekta attiecināmo aktivitāšu perioda sākums būs šī gada maija mēnesis.

Kontaktinformācija:

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 20246894 vai rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.gov.lv