Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un "Radošā Eiropa" atbalstītajiem projektiem
 

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2014-2020), „Radošā Eiropa” (2021-2027)  un Eiropas Savienības programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021–2027).

Konkursa dokumentācija:

Finansējums:

Pieejamais kopējais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 150 000 euro. Konkursa ietvaros piešķiramais līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 20 000 euro.

Iesniegšana:

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 11.jūlijam:

  • K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz plkst.17.00, nogādājot tos personīgi;
  • vai nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2022.gada 11.jūlijs);
  • vai elektroniska dokumenta formā (pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963 vai elektroniskā pasta adresi pasts@km.gov.lv

Vērtēšana:

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas u.tml. prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Provizoriskais attiecināmo aktivitāšu periods:

Ņemot vērā to, ka līdzfinansējums atbalstīto projektu saņēmējiem tiks ieskaitīts organizāciju Valsts kases kontā pēc līguma slēgšanas ar Kultūras ministriju, paredzamais projekta attiecināmo aktivitāšu perioda sākums būs š.g. septembris.

Kontaktinformācija:

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 20246894 vai rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.gov.lv