Vizuālās mākslas nozares stratēģijas mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus kvalitatīvai laikmetīgās mākslas attīstībai, daudzveidībai un atpazīstamībai, stimulēt radošumu un nodrošināt mākslas mantojuma un informācijas saglabāšanu un pētniecību, padarot Latvijas vizuālo mākslu un tās mantojumu par nozīmīgu valsts kultūras identitātes daļu, kas ir pieejama iespējami lielam interesentu skaitam.