Logo ar nosaukumu Skolas soma

Paldies par aktīvo sadarbību aizvadītajā gadā! Priecājamies, ka izmantojat šo resursu kā kultūras norišu veidotāju un pedagogu satikšanās vietu, lai atrastu bērniem un jauniešiem piemērotākās dažādu jomu kultūras norises.

Šobrīd notiek piedāvājumu precizēšana un atjaunošana, tāpēc dažu pakalpojumu sniedzēju atsūtītās izmaiņas vēl var neparādīties.

Aktualizētais piedāvājums būs pieejams augusta vidū, lai savlaicīgi varētu plānot nākamā mācību gada norises.

Lai skaista vasara!

Programmas “Latvijas skolas soma”  komanda

Muzeju un arhīvu organizācijas

Piedāvājums visām vecumu grupām
Skatīt vairāk

Piedāvājums 1.-4. klašu vecuma grupai
Skatīt vairāk

Piedāvājums 5.-9. klašu vecuma grupai
Skatīt vairāk

Piedāvājums 10.-12. klašu vecuma grupai
Skatīt vairāk

Piedāvājums 1.-4. klašu vecuma grupai
Skatīt vairāk

Piedāvājums 5.-9. klašu vecuma grupai
Skatīt vairāk

Piedāvājums 10.-12. klašu vecuma grupai
Skatīt vairāk

Latvijas Muzeju biedrība izveidojusi jaunu, pārskatāmu, lietotājam ērtu meklēšanas rīku, kas apkopo programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumu Latvijas muzejos.

Meklēšanas rīks veidots ar mērķi attīstīt muzeju un izglītības iestāžu sadarbību un parādīt Latvijas muzeju plašo darbu ar skolēnu auditoriju. Šobrīd piedāvājumu iespējams atlasīt pēc vecuma grupas, tēmas, ilguma, veida un citiem kritērijiem.

Muzeju piedāvājums


Kam? 
Informatīvais apkopojums sniedz ieskatu mācību iestāžu vadītājiem, skolotājiem, atbildīgajiem par kultūras norisēm izglītības iestādēs, vecākiem un ikvienam interesentam par daudzveidīgo, bērniem un jauniešiem radīto piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs. Informācija būs noderīga arī plašākai auditorijai - pašvaldībām, valsts institūcijām, komercorganizācijām, nevalstiskajam sektoram, potenciālajiem skolu atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kā arī medijiem, kas atspoguļo kultūras informāciju u.c. Vienkopus pieejamā informācija dod iespēju plašāk iepazīt Latvijas kultūras institūciju piedāvājumu un savlaicīgi plānot skolēnu līdzdalību kultūras norisēs un pasākumos, saistot to ar mācību saturu un izglītības standarta izvirzītajiem mērķiem. Informācija sakārtota pa klašu grupām (1.-4.klase, 5.-9.klase, 10.-12.klase), kā arī to ir iespējams papildus atlasīt, izmantojot nepieciešamos kritērijus.

Par ko? 
Materiāls atklāj teātru, mūzikas, koncertu, dejas, arhitektūras, dizaina, bibliotēku, muzeju un arhīvu institūciju un organizāciju piedāvājumu. Kopumā informāciju sniedza aptuveni 575 valsts, pašvaldību un nevalstiskās kultūras organizācijas. Apkopojums regulāri tiek atjaunots un papildināts. Pasākumi aptver šādas nozares: vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, vēsture. Informācija nav veidota kā norišu kalendārs, bet gan kā regulāri vai ilgākā laika posmā pieejamu norišu apkopojums, kuru iespējams atlasīt pēc klašu grupām, nozarēm un citiem kritērijiem.

Kā lietot? 
Informācijā ietverts norises/pasākuma nosaukums, informācija par organizatoriem, īss satura izklāsts, norises valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība, kā arī kontakti tālākai informācijas ieguvei. Apkopojums pieejams Excel tabulu formātā, kur, izmantojot filtrus, iespējams atlasīt informāciju pēc nepieciešamajiem kritērijiem: reģions, pilsēta/novads, nozare, valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība u.c.

Kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma” katrā mācību gadā iesaistīti vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Programma “Latvijas skolas soma” dod iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Plašāku informāciju par programmu „Latvijas skolas soma” aicinām skatīt Latvijas valsts simtgades mājas lapā.

Informāciju iespējams papildināt un precizēt, nosūtot izmaiņas uz e-pastu: Eliza.Spurdzina@km.gov.lvLolita.Rusina@km.gov.lv. Lai pieteiktu jaunas kultūras un mākslas norises, kas būs pieejamas ilgākā laika posmā, lūgums aizpildīt pieteikuma lapu un nosūtīt to programmas vadītājai Aijai Tūnai uz e-pastu Aija.Tuna@km.gov.lv.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā norises laiku vai plānoto laika grafiku ir meklējama, izmantojot organizācijas vai institūcijas norādīto mājaslapu vai citu kontaktinformāciju.

Informācija sagatavota, izmantojot Latvijas digitālās kultūras kartes tehnoloģiskās iespējas.