Logo ar nosaukumu Skolas soma

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. Tā ir kompleksa, starpdisciplināra kultūrizglītības programma, kas katru mācību semestri aptver vairāk nekā 230 000 Latvijas bērnu un jauniešu, sniedzot viņiem iespēju sastapt kultūru. Programma uzsāka darbību ar 2018./2019. mācību gadu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un kopš 2022. gada tiek administrēta Latvijas Nacionālajā kultūras centrā.

Programma rūpējas, lai visiem skolēniem, kas klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmas, regulāri pieejamas kvalitatīvas, profesionāli veidotas kultūras norises, kas atklāj Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Izmantojot kultūras norises kā resursu, mācīšanās kļūst jēgpilnāka un personiskāka.

Skolēni iepazīst desmit kultūras nozares – mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību. Svarīgi, lai izvēlētās kultūras norises sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu.

Izglītībā kultūras norišu iepazīšana:

 • sekmē izglītības satura apguvi, veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties;
 • pozitīvi ietekmē skolēnu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību;
 • dažādo informācijas ieguves veidus (piem., alternatīva un / vai papildinājums drukātām grāmatām utt.);
 • veicina sadarbību ar ģimenēm, parādot mūsdienīgu mācību procesu un sniedzot pieeju kultūras norisēm Latvijā;
 • paaugstina skolotāju kultūras kompetenci, veicina viņu sadarbību savstarpēji un izglītības iestādes līmenī.

Kultūras nozarē programma:

 • sekmē jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai;
 • paaugstina radošo profesionāļu nodarbinātību;
 • nodrošina regulāru pieprasījumu pēc kultūras norisēm, t.sk., līdz šim neizmantotos laika segmentos;
 • veido pieredzējušu nākotnes auditoriju, ceļot kopējo kultūras patēriņa līmeni.

Programmas norisei kopumā un izglītības iestādes līmenī jānodrošina šādi pamatprincipi:

 • visu skolēnu iesaiste, nodrošinot līdztiesīgumu kultūras norišu pieejamībā;
 • tradicionālo kultūras vērtību un laikmetīgās kultūras un mākslas norišu līdzsvars;
 • saikne ar tiešo mācību saturu un procesu, lai sekmētu nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu;
 • kultūras un izglītības profesionāļu sadarbība.

Plašāka informācija par programmu "Latvijas skolas soma" atrodama tīmekļvietnē www.latvijasskolassoma.lv.

Kultūras norišu piedāvājums

Turpmāk programmas "Latvijas skolas soma" kultūras norišu meklēšana un atlase, kā arī jaunu kultūras norišu pieteikšana programmas saturam notiks programmas tīmekļvietnē www.latvijasskolassoma.lv.

Jebkādu norišu izmantošana programmas ietvaros, kas nav atrodama mājaslapas katalogā, kā arī norišu izlasēs, pirms izmantošanas iepriekš ir jāsaskaņo ar programmas komandu.

Kas iekļauts kultūras norišu piedāvājumā?

Programmas "Latvijas skolas soma" kultūras norišu piedāvājumā ietvertas regulāri pieejamas, kvalitatīvas, profesionāli veidotas kultūras norises, kas atspoguļo Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.

Norises sakārtotas desmit kultūras nozarēs - mūzika, teātris, deja, cirks, vizuālā māksla, kino, arhitektūra, dizains, kultūras mantojums, literatūra un grāmatniecība. Šīs norises drīkst apmaksāt, izmantojot programmas "Latvijas skolas soma" finansējumu.

Šajā piedāvājumā var nebūt norādītas visas:

 • valsts kultūras iestāžu (tas ir, valsts kapitālsabiedrību teātru, koncertiestāžu, muzeju u. c.) piedāvātās norises, taču tās ir iekļautas programmas saturā un atrodamas konkrēto institūciju mājaslapās.
 • īslaicīgi notiekošās kultūras norises (izstādes, vienu vai dažas reizes notiekoši koncerti utt.), kuru apmeklēšana jāsaskaņo, sazinoties ar programmas komandu.

Ja jūs interesējošā kultūras norise nav atrodama šajā piedāvājumā, sazinieties ar programmas komandu, nosūtot informāciju par norises satura veidotāju, nosaukumu un formātu, kā arī īsu aprakstu uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv.

Kultūras norišu izlases

Katru mēnesi programmas "Latvijas skolas soma" komanda veido aktuālāko norišu izlases. Tās katru mēnesi saņem programmas koordinatori. Kultūras norišu izlases pieejamas mājaslapā latvijasskolassoma.lv/resursi/kulturas-norisu-izlases/

Informācija kultūras norišu veidotājiem

Līdz nākamā mācību semestra sākumam līdz ar pāreju uz programmas mājaslapu, kultūras norišu veidotāji aicināti no jauna programmā pieteikt kultūras norises – gan tās, kas jau ir apstiprinātas programmas piedāvājumā, gan jaunas, ja tādas ir tapušas.

Kultūras norises programmā var pieteikt, aizpildot anketu mājaslapas sadaļā "Pieteikt jaunu norisi". Lai pieteiktu kultūras norisi, tās veidotājam – institūcijai vai neatkarīgam māksliniekam – ir jāreģistrē savs vienotais profils.

Kultūras norišu veidotājus pirms norises pieteikšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar kritērijiem norises iekļaušanai programmas saturā.

NB! Pārejot no kultūras norišu apkopojuma Excel formātā uz jauno meklētāju mājaslapā, ikviena norise tiks vēlreiz pārskatīta, pārliecinoties, vai norises ir atbilstošas programmas šā brīža mērķim – dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā).

Joprojām turpinās mājaslapas satura ievade, tāpēc, ja pamanāt vai saskaraties ar kādām nepilnībām, par tām ziņojiet, rakstot uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv vai zvanot +371 67228985.