Logo ar nosaukumu Skolas soma

Kam?
Informatīvais apkopojums sniedz ieskatu mācību iestāžu vadītājiem, skolotājiem, atbildīgajiem par kultūras norisēm izglītības iestādēs, vecākiem un ikvienam interesentam par daudzveidīgo, bērniem un jauniešiem radīto piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs. Informācija būs noderīga arī plašākai auditorijai - pašvaldībām, valsts institūcijām, komercorganizācijām, nevalstiskajam sektoram, potenciālajiem skolu atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kā arī medijiem, kas atspoguļo kultūras informāciju u.c. Vienkopus pieejamā informācija dod iespēju plašāk iepazīt Latvijas kultūras institūciju piedāvājumu un savlaicīgi plānot skolēnu līdzdalību kultūras norisēs un pasākumos, saistot to ar mācību saturu un izglītības standarta izvirzītajiem mērķiem. Ērtākai un detalizētākai informācijas atlasei ir iespējams izmantot sadaļu filtrus.

Par ko? 
Materiāls atklāj mūzikas, teātra, dejas, cirka, vizuālās mākslas, kino, arhitektūras, dizaina, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un literatūras un grāmatniecības organizāciju piedāvājumu. Pasākumi aptver šādas nozares: vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, vēsture. Informācija nav veidota kā norišu kalendārs, bet gan kā regulāri vai ilgākā laika posmā pieejamu norišu apkopojums, kuru iespējams atlasīt pēc klašu grupām, nozarēm un citiem kritērijiem.

Kā lietot? 
Informācijā ietverts norises/pasākuma nosaukums, informācija par organizatoriem, īss satura izklāsts, norises valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība, kā arī kontakti tālākai informācijas ieguvei. Apkopojums pieejams Excel tabulu formātā, kur, izmantojot filtrus, iespējams atlasīt informāciju pēc nepieciešamajiem kritērijiem: reģions, pilsēta/novads, nozare, valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība u.c.

Par norisēm, kas nav atrodamas šajā apkopojumā, bet piedāvājuma veidā nosūtītas tieši skolai, jāsazinās ar programmas “Latvijas skolas soma” komandu pasts@latvijasskolassoma.lv, lai pārliecinātos, vai tā atbilst programmas mērķim.

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Plašāku informāciju par programmu „Latvijas skolas soma” aicinām skatīt www.latvijasskolassoma.lv

Lai pieteiktu jaunas kultūras un mākslas norises, kas būs pieejamas ilgākā laika posmā, vai papildinātu un precizētu esošo informāciju, aicinām to sūtīt uz e-pastu: pasts@latvijasskolassoma.lv.

Kultūras norišu pieteikuma anketa pieejama šeit: www.lnkc.gov.lv/lv/par-programmu-latvijas-skolas-soma

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā norises laiku vai plānoto laika grafiku ir meklējama, izmantojot organizācijas vai institūcijas norādīto mājaslapu vai citu kontaktinformāciju.


Latvijas Muzeju biedrība izveidojusi jaunu, pārskatāmu, lietotājam ērtu meklēšanas rīku, kas apkopo programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumu Latvijas muzejos.

Meklēšanas rīks veidots ar mērķi attīstīt muzeju un izglītības iestāžu sadarbību un parādīt Latvijas muzeju plašo darbu ar skolēnu auditoriju. Šobrīd piedāvājumu iespējams atlasīt pēc vecuma grupas, tēmas, ilguma, veida un citiem kritērijiem.

Muzeju piedāvājums