Valdības papildu piešķīrumi 2024. gada valsts budžetā kultūrai
Naudas zīmes
2024. gada valsts budžets Kultūras ministrijas atbildības jomās
Mājiņas siluets uzlocīts no naudaszīmēm