Kultūras ministrija izsludina Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasi saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 28. jūlija noteikumu Nr. 464 „Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027. gadam” 2. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Lēmuma Nr.445/2014/ES, ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību „Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.gadam un atceļ Lēmumu Nr.1622/2006/EK (turpmāk – Lēmums) 7. panta 1.punktu.

Pasākums „Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi - aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

Saskaņā ar Lēmuma pielikumā ietverto kalendāru, 2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja piešķirt kādai no pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014.gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Pieteikuma iesniedzēji aicināti iesniegt pieteikumu līdz 2021.gada 4. jūnija plkst. 17.00 Kultūras ministrijā (K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV - 1364).

Dokumenti:

Tulkojumam latviešu valodā ir informatīva nozīme. Oficiālais statuss ir dokumentiem angļu valodā

Papildu informācija:

Tulkojumam latviešu valodā ir informatīva nozīme. Oficiālais statuss ir dokumentiem angļu valodā.

Vairāk informācijas par iniciatīvu Eiropas Komisijas Eiropas kultūras galvaspilsētu oficiālajā tīmekļvietnē.

2020.gada 23.septembra semināra “Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā 2027” ieraksts pieejams Youtube un Facebook vietnēs.

Informācija par pārējiem notikušajiem semināriem un to ieraksti pieejama domnīcas “CultureLab” tīmekļvietnē.

 

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Sabīne Branta

Kultūrpolitikas departamenta vecākā referente
Sabine.Branta [at] km.gov.lv