Kultūras ministrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Lēmuma Nr.445/2014/ES 7. panta 1.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 464 „Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027. gadam” ir vadošā iestāde, kas ir atbildīga par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlases organizēšanu Latvijā.

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir ik gadu kopš 1985. gada un tā ir viena no zināmākajām Eiropas Savienības iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm. 

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ņemot vērā īpašā kalendārā noteiktu secību.

2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts divām dalībvalstu pilsētām – Latvijas un Portugāles, pamatojoties uz starptautiskas un neatkarīgas žūrijas ieteikumu, un ne vēlāk kā 4 gadus pirms Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma gada.

Jaunizvēlētās Eiropas kultūras galvaspilsētas pēc žūrijas vērtējuma pretendē arī uz Melinas Merkuri vārdā nosaukto naudas balvu 1,5 miljonu eiro apmērā.

2008.gadā pieteikumus 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlasei iesniedza Rīga, Cēsis, Jūrmala un Liepāja. Otrajai atlases kārtai tika izvirzītas Rīga, Liepāja un Cēsis. 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls tika piešķirts divām pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Zviedrijas pilsētai Ūmeo.

Vairāk informācija par Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīvu pieejama Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļvietnē.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā:

Sintija Siliņa

Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas vecākā referente
Sintija.Silina [at] km.gov.lv