Kultūras ministrija izsludina Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasi saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 28. jūlija noteikumu Nr. 464 „Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027. gadam” 2. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Lēmuma Nr.445/2014/ES, ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību „Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.gadam un atceļ Lēmumu Nr.1622/2006/EK (turpmāk – Lēmums) 7. panta 1.punktu.

Pasākums „Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi - aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

Saskaņā ar Lēmuma pielikumā ietverto kalendāru, 2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja piešķirt kādai no pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014.gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Priekšatlases posmā:

Pieteikums kopā ar aizpildītu goda deklarāciju iesniedzams angļu valodā papīra formātā (20 eksemplāros) un elektroniskā formātā PDF datnē; papildus pēc izvēles var iesniegt arī pieteikuma tulkojumu latviešu valodā papīra formātā (5 eksemplāros) un elektroniskā formātā PDF datnē. Eksemplāri papīra formātā iesniedzami Kultūras ministrijā (klātienē vai pa pastu), dokumenti elektroniskā formātā nosūtāmi uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv.

Pieteikuma iesniedzēji aicināti iesniegt pieteikumu līdz 2021.gada 4. jūnija plkst. 17.00 Kultūras ministrijā (K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV - 1364).

Gala atlases posmā:

Pieteikums kopā ar aizpildītu goda deklarāciju iesniedzams angļu valodā papīra formātā (20 eksemplāros) un elektroniskā formātā PDF datnē; papildus pēc izvēles var iesniegt arī pieteikuma tulkojumu latviešu valodā papīra formātā (5 eksemplāros) un elektroniskā formātā PDF datnē. Eksemplāri papīra formātā iesniedzami Kultūras ministrijā (klātienē vai pa pastu), dokumenti elektroniskā formātā nosūtāmi uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv.

Pieteikuma iesniedzēji aicināti iesniegt pieteikumu līdz 2022.gada 4. aprīļa plkst. 17.00 Kultūras ministrijā (K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV - 1364).

Dokumenti:
(Tulkojumam latviešu valodā ir informatīva nozīme. Oficiālais statuss ir dokumentiem angļu valodā)

Papildu informācija:

Tulkojumam latviešu valodā ir informatīva nozīme. Oficiālais statuss ir dokumentiem angļu valodā.

Vairāk informācijas par iniciatīvu Eiropas Komisijas Eiropas kultūras galvaspilsētu oficiālajā tīmekļvietnē.

2020.gada 23.septembra semināra “Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā 2027” ieraksts pieejams Youtube un Facebook vietnēs. 2020.gada 23.septembra starptautiskais seminārs rīkots pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas ciešā sadarbībā ar Kultūras ministriju un domnīcu "Culturelab".

Informācija par pārējiem notikušajiem semināriem un to ieraksti pieejama domnīcas “CultureLab” tīmekļvietnēSemināri organizēti pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas ar Eiropas Parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupas (ECR Group) finansiālo atbalstu. Pasākumu rīkotāji: domnīca Culturelab un biedrība "Art Cēsis".

Kontaktpersona Kultūras ministrijā:

Sintija Siliņa

Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas vecākā referente
Sintija.Silina [at] km.gov.lv