Naudas zīmes
Valdības papildu piešķīrumi 2023.g. valsts budžetā kultūrai, sabiedrības saliedētībai un medijiem
2023. gada budžets Kultūras ministrijas pārraudzības jomās