Izglītība

Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas. Tās nodrošina profesionālo mūziķu, nozares speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu.

Kultūras ministrijas padotībā ir šādas izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas vidējās profesionālās izglītības mūzikas programmas. To īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Pašvaldību un privātās mūzikas izglītības iestādes

Kultūras ministrijas pārziņā ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, kurā iespējams iegūt augstāko izglītību gan dažādu instrumentu spēlē, gan vokālajā mākslā, gan diriģēšanā, gan kompozīcijā, mūzikas pedagoģijā u.c.

Liepājas Universitāte piedāvā augstākā līmeņa studijas Mūzikas pedagoģijā un Mūzikas terapijā.

Plašas iespējas dažādu mūzikas jomu augstākās izglītības gūšanā piedāvā arī Daugavpils Universitāte.

Finansējums:

Valsts dibinātās koncertorganizācijas / kapitālsabiedrības un nevalstiskās organizācijas, ar kurām tiek slēgti līdzdarbības līgumi par konkrētu uzdevumu veikšanu mūzikas jomā, tiek dotētas no valsts budžeta, slēdzot ikgadējus līgumus ar Kultūras ministriju.

Valsts Kultūrkapitāla fonds sniedz valsts finansējumu dažādiem ar mūziku saistītiem projektiem – iestudējumiem, festivāliem, radošajiem braucieniem u.c. projektu konkursos un mērķprogrammās.

VSIA „Latvijas Koncerti” ikgadēji izsludina konkursu programmā „Kamermūzika”, kurā piedāvātas iespējas kamermūziķiem realizēt savas iecerētas programmas Latvijas reģionos.

Arī Latvijas pašvaldības rīko konkursus kultūras pasākumiem, kuros mūzikas projektiem iespējams gūt finansējumu, piemēram, Rīgas Festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkurss.

Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas „Kultūra” ietvaros iespējams gūt finansējumu nozīmīgiem starptautiskiem ar mūzikas jomu saistītiem projektiem.