Programmas "Radošā Eiropa" jaunā perioda (2021-2027)  2023. gada konkursi ir noslēgušies! 
2024. gada uzsaukumi ir sagaidāmi 2023. gada rudenī.

Iepazīties ar 2023. gada uzsaukumiem un pieteikumu iesniegšanas termiņiem var Funding&Tender opportunities portālā ŠEIT 

2023. gada konkursu darba programma ir pieejama ŠEIT, bet 2024. gada konkursu darba programma ir sagaidāma vasaras beigās.

 Konkursi, kas noslēgušies 2023. gadā:

 Mobilitātes shēma 'Culture Moves Europe' :

Culture Moves Europe ir mobilitātes shēma, kas atbalsta mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti arhitektūras, kultūras mantojuma, dizaina, modes dizaina, literārās tulkošanas, mūzikas, skatuves mākslas un vizuālās mākslas sektoros visās Radošās Eiropas valstīs.

Mobilitātes shēma ir iedalīta divās daļās:

 • Individuālās Mobilitātes uzsaukums (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 31.05.2023
 • Rezidenču uzsaukums (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 15.06.2023)

 Kultūras atzars:

 • Eiropas Literāro darbu tulkojumi un aprite (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2023. gada 21. februārī 17:00 CET)

  Uzsaukums atbalsta projektus, kas tulko, publicē, izplata un popularizē daiļliteratūras darbus. Plašāk ŠEIT
   
 • Eiropas Sadarbības projektu izsaukums - maza, vidēja un liela mēroga projekti (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2023. gada 23. februārī 17:00 CET)

  Eiropas Sadarbības projekti atbalsta projektus, kuros ir iesaistīti daudzi dalībnieki, kas aktīvi darbojas dažādās kultūras un radošajās nozarēs, lai īstenotu plašu aktivitāšu un iniciatīvu spektru. Plašāk ŠEIT
 • Perform EU (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 8. novembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma mērķis ir ilgtspējīgā, iekļaujošā, godīgā un novatoriskā veidā atbalstīt izpildītājmākslas darbu cirkulāciju un digitālu izplatīšanu. Uzsaukums atbalstīs vienu projektu, kas atbalstīs vismaz 35 projektus  no visām izpildītājmākslas nozarēm, apakšnozarēm un disciplīnām (izņemot dzīvās mūzikas priekšnesumus). Plašāk ŠEIT
   
 • Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 29. novembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Īpašā uzsaukuma mērķis ir palīdzēt Ukrainas kultūras un radošajām organizācijām, kā arī māksliniekiem un profesionāļiem risināt dažādas problēmas īstermiņā un vidējā termiņā. Plašāk ŠEIT
   
 • Music Moves Europe (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2023. gada 12. janvārī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukums atbalstīs ilgtspējīgu mūzikas izplatīšanu, galveno uzmanību pievēršot dzīvajai mūzikai. Saskaņā ar MME vispārējiem mērķiem darbības mērķis būs Eiropas mūzikas nozares konkurētspējas, inovācijas un daudzveidības uzlabošana. Uzaicinājuma mērķis ir atlasīt vienu konsorciju, kas spēj veicināt konkurētspēju, inovācijas un daudzveidību daudzās Eiropas mūzikas nozares organizācijās, tostarp nodrošināt tām finansiālu atbalstu. Plašāk ŠEIT

 Starpnozaru atzars:

 • Press and media councils and professional standards  (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. septembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma mērķis ir nostiprināt preses un plašsaziņas līdzekļu pozīcijas mediju vidē un palīdzēt turpmākajā standartu attīstībā. Uzsaukuma rezultātā tiks izstrādāta un uzturēta datubāze par plašsaziņas līdzekļu pašregulācijas iestādēm; tiks veiktas apmaiņas ar labajām praksēm; tiks atbalstītas jaunas mediju padomes; norisināsies žurnālistu apmācības un sadarbības ar mediju regulatoriem; tiks sniegta palīdzība žurnālistikas standartu izstrādē. Plašāk ŠEIT
   
 • Rapid response mechanism  (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. septembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma mērķis ir sniegt praktisku palīdzību apdraudēto žurnālistu aizsardzībai, konkrētāk - izveidot padomus un juridisku atbalstu, kā arī pajumtes un loģistikas palīdzību, tādējādi ļaujot žurnālistiem turpināt savu profesionālo darbību. Projekta ietvaros tiks organizētas vizītes uz skartajām valstīm. Izmantotie rīki tiks pielāgoti katram individuālam gadījumam un tiks izstrādāti, ņemot vērā gadījumu analīzes. Plašāk ŠEIT
   
 • Support for the implementation of the European Heritage Label (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 5. oktobrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma vispārējais mērķis ir atbalstīt EHL jumta organizāciju, kas izveidos tīklu, sadarbības, apmācības un iespējas EHL ieinteresēto pušu vidū, attīstību. Šīs organizācijas atbalsts būs galvenais solis Eiropas mantojuma zīmes ilgtspējas nodrošināšanai. Plašāk ŠEIT

   
 • NEWS: Journalism Partnerships - Collaborations (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 27. aprīlī 17:00 (pēc Briseles laika)).

  Uzsaukuma mērķis ir palīdzēt Eiropas ziņu mediju sektoram kļūt ilgtspējīgākam un noturīgākam, tādējādi veicinot uzticamu reportāžu, prasmju attīstību un ziņu mediju profesionāļu un žurnālistu nodarbinātību, jo īpaši atbalstot mediju sadarbību. Plašāk ŠEIT
   
 • NEWS: Journalism Partnerships - Pluralism (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 27. aprīlī 17:00 (pēc Briseles laika)).

  Uzsaukums atbalstīs pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu jomā, un palīdzēs tām izveidot atbalsta shēmas ziņu mediju organizācijām un neatkarīgai žurnālistikai, kā arī citus kapacitātes veidošanas pasākumus. Plašāk ŠEIT
   
 • NEWS-Media Literacy (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 30. martā 17:00 (pēc Briseles laika)).

  Uzsaukuma mērķis ir veicināt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, lai ļautu pilsoņiem izmantot un attīstīt kritisku izpratni par plašsaziņas līdzekļiem un atbalstītu zināšanu apmaiņu un apmaiņu par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes politiku un praksi. Plašāk ŠEIT
   
 • Inovāciju Laboratorija (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. aprīlī 17:00 (pēc Briseles laika)).

  Radošā inovāciju laboratorija atbalsta dalībniekus no dažādiem kultūras un radošajiem sektoriem, kas izgudros un testēs inovatīvus digitālos risinājumus ar potenciāli pozitīvu ilgtermiņa ietekmi uz vairākiem kultūras un radošajiem sektoriem. Plašāk ŠEIT
 •  
Atbilstīgās partnervalstis (ārpus ES valstis)
Valsts Apakšprogramma Kultūra Apakšprogramma Media Starpnozaru konkursi
Valstis, kuras pilnībā piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Islande
Norvēģija
Albānija
Bosnija un Hercegovina
Ziemeļmaķedonija
Melnkalne
Serbija
Valstis, kuras daļēji piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Gruzija Daļēji
Moldova Jā  Daļēji
Ukraina Daļēji
Tunisija Daļēji
Armēnija
Kosova