Programmas "Radošā Eiropa" jaunā perioda (2021-2027)  2022. gada konkursi ir atvērti! 

Iepazīties ar 2022. gada konkursu uzaicinājumiem un pieteikumu iesniegšanas termiņiem var Funding&Tender opportunities portālā ŠEIT 

2022. gada konkursu darba programma ir pieejama ŠEIT

2022. gada konkursi, kas šobrīd ir atvērti:

Starpnozaru atzars

 • NEWS-Journalism Partnerships (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 22. septembrī 17:00 (pēc Briseles laika)).

  Uzsaukums atbalsta sadarbības projektus ziņu mediju sektorā, kuru mērķis ir attīstīt sadarbību un veicināt sistemātiskās izmaiņas mediju ekosistēmā. Plašāk ŠEIT
   
 • Press and media councils and professional standards  (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. septembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma mērķis ir nostiprināt preses un plašsaziņas līdzekļu pozīcijas mediju vidē un palīdzēt turpmākajā standartu attīstībā. Uzsaukuma rezultātā tiks izstrādāta un uzturēta datubāze par plašsaziņas līdzekļu pašregulācijas iestādēm; tiks veiktas apmaiņas ar labajām praksēm; tiks atbalstītas jaunas mediju padomes; norisināsies žurnālistu apmācības un sadarbības ar mediju regulatoriem; tiks sniegta palīdzība žurnālistikas standartu izstrādē. Plašāk ŠEIT
   
 • Rapid response mechanism  (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. septembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma mērķis ir sniegt praktisku palīdzību apdraudēto žurnālistu aizsardzībai, konkrētāk - izveidot padomus un juridisku atbalstu, kā arī pajumtes un loģistikas palīdzību, tādējādi ļaujot žurnālistiem turpināt savu profesionālo darbību. Projekta ietvaros tiks organizētas vizītes uz skartajām valstīm. Izmantotie rīki tiks pielāgoti katram individuālam gadījumam un tiks izstrādāti, ņemot vērā gadījumu analīzes. Plašāk ŠEIT
   
 • Support for the implementation of the European Heritage Label (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 5. oktobrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma vispārējais mērķis ir atbalstīt EHL jumta organizāciju, kas izveidos tīklu, sadarbības, apmācības un iespējas EHL ieinteresēto pušu vidū, attīstību. Šīs organizācijas atbalsts būs galvenais solis Eiropas mantojuma zīmes ilgtspējas nodrošināšanai. Plašāk ŠEIT
   
 • Perform EU (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 8. novembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukuma mērķis ir ilgtspējīgā, iekļaujošā, godīgā un novatoriskā veidā atbalstīt izpildītājmākslas darbu cirkulāciju un digitālu izplatīšanu. Uzsaukums atbalstīs vienu projektu, kas atbalstīs vismaz 35 projektus  no visām izpildītājmākslas nozarēm, apakšnozarēm un disciplīnām (izņemot dzīvās mūzikas priekšnesumus). Plašāk ŠEIT
   
 • Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 29. novembrī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Īpašā uzsaukuma mērķis ir palīdzēt Ukrainas kultūras un radošajām organizācijām, kā arī māksliniekiem un profesionāļiem risināt dažādas problēmas īstermiņā un vidējā termiņā. Plašāk ŠEIT
   
 • Music Moves Europe (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2023. gada 12. janvārī 17:00 (pēc Briseles laika))

  Uzsaukums atbalstīs ilgtspējīgu mūzikas izplatīšanu, galveno uzmanību pievēršot dzīvajai mūzikai. Saskaņā ar MME vispārējiem mērķiem darbības mērķis būs Eiropas mūzikas nozares konkurētspējas, inovācijas un daudzveidības uzlabošana. Uzaicinājuma mērķis ir atlasīt vienu konsorciju, kas spēj veicināt konkurētspēju, inovācijas un daudzveidību daudzās Eiropas mūzikas nozares organizācijās, tostarp nodrošināt tām finansiālu atbalstu. Plašāk ŠEIT

 Konkursi, kas noslēgušies 2022. gadā:

 • Inovāciju Laboratorija 

  Radošā inovāciju laboratorija atbalsta dalībniekus no dažādiem kultūras un radošajiem sektoriem, kas izgudros un testēs inovatīvus digitālos risinājumus ar potenciāli pozitīvu ilgtermiņa ietekmi uz vairākiem kultūras un radošajiem sektoriem. Plašāk ŠEIT
   
Atbilstīgās partnervalstis (ārpus ES valstis)
Valsts Apakšprogramma Kultūra Apakšprogramma Media Starpnozaru konkursi
Valstis, kuras pilnībā piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Islande
Norvēģija
Albānija
Bosnija un Hercegovina
Ziemeļmaķedonija
Melnkalne
Serbija
Valstis, kuras daļēji piedalās programmā "Radošā Eiropa"
Gruzija Daļēji
Moldova Jā  Daļēji
Ukraina Daļēji
Tunisija Daļēji
Armēnija
Kosova