Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa

E-pasts: espolitika@km.gov.lv

Nodaļas vadītāja
Sarmīte Catlaka
E-pasts: Sarmite.Catlaka@km.gov.lv
Tālr. +371 67330210, +371 29435129

Vecākā referente
Sintija Siliņa
E-pasts: Sintija.Silina@km.gov.lv
Tālr. +371 67330274

Vecākā referente
Laura Okdaldere
E-pasts: Laura.Okdaldere@km.gov.lv
Tālr. +371 67330212

Vecākā referente
Kristīne Lipiņa
E-pasts: Kristine.Lipina@km.gov.lv
Tālr. +371 67330278

Kultūras ministrijas nozares padomniece Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstavniecībā Eiropas Savienībā
Anete Kurzemniece
E-pasts: Anete.Kurzemniece@mfa.gov.lv
Tālr. +32 22383127


Adrese
Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kr.Valdemāra iela 11A,
LV-1364
Rīga

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
Avenue des Arts, 23
1000 Brussels
Belgium