Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa

E-pasts: espolitika@km.gov.lv

Nodaļas vadītāja
Sarmīte Catlaka
E-pasts: Sarmite.Catlaka@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330210

Vecākā referente
Janīna Tiškina
E-pasts: Janina.Tiskina@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330274

Vecākā referente
Laura Okdaldere
E-pasts: Laura.Okdaldere@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330212

Vecākā referente
Māra Braslava
E-pasts: Mara.Braslava@km.gov.lv 
Tālr. (+371) 67330278

Referente
Maija Līne
E-pasts: Maija.Line@km.gov.lv

Kultūras ministrijas nozares padomniece Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstavniecībā Eiropas Savienībā
Anete Kurzemniece
E-pasts: Anete.Kurzemniece@mfa.gov.lv
Tālr. (+32) 22383127


Adrese
Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kr.Valdemāra iela 11A,
LV-1364
Rīga

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
Avenue des Arts, 23
1000 Brussels
Belgium