Arhitektūra un ainavu arhitektūra veido kultūrtelpu un infrastruktūru nacionālo politiku īstenošanai, sekmē sabiedrības labklājību, valsts izaugsmi un starptautisko atpazīstamību. Arhitektūra un ainavu arhitektūra veido vidi visaptveroši − dažādos laika un telpas mērogos − no telpiskās plānošanas, kultūrainavu plānošanas, pilsētplānošanas, kvartālu plānošanas, infrastruktūras, dabas sistēmām līdz atsevišķām būvēm un to ārējam un iekšējam veidolam.

Nacionālā arhitektūras padome sadarbībā sadarbībā ar nozares profesionāļiem ir izstrādājusi Latvijas arhitektūras stratēģiju 2022-2027. gadam Augstas kvalitātes arhitektūra un dzīves vide, kas ir vidēja termiņa plānošanas un sabiedrības informēšanas dokuments. Stratēģija nosaka mērķus, rīcības virzienus un uzdevumus valsts politikai arhitektūras un dzīves vides veidošanas jomā. Latvijas Arhitektūras stratēģija iezīmē ietvaru arhitektūras jomas attīstībai un augstas kvalitātes dzīves vides veidošanai, kas savukārt sekmē Davosas deklarācijā noteiktās būvkultūras koncepcijas, Davosas kvalitātes sistēmas kritēriju un Jaunā Eiropas Bauhaus vērtību iedzīvināšanu un īstenošanu praksē.

Latvijas Arhitektūras stratēģijas centrā ir cilvēks un viņa dzīves vide, būvkultūra, klimats.

Valstiski nozīmīgus jautājumus arhitektūras jomā diskutē un lemj Nacionālā arhitektūras padome, kas ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija. Padomes darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar arhitektūras nozares attīstību, augstas kvalitātes būvētās vides un kultūrvides veidošanu Latvijā. Nacionālā arhitektūras padomē darbojas praktizējoši arhitekti un nozares eksperti, un tajā pārstāvētas dažādas institūcijas: Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas  Ainavu arhitektu asociācija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaKultūras ministrija, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldeRīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienests, Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” Arhitektūras un dizaina fakultāte, Cēsu novada būvvalde, Liepājas pilsētas arhitekts un citas.

Latvijas Arhitektu savienība (LAS) – ir vienīgā profesionālā arhitektu organizācija Latvijā, kura apvieno ap 390 biedru.
2024.gadā – Latvijas Arhitektu savienība svin savu 100.gadu darbības jubileju ar daudzveidīgu pasākumu programmu.  Vairāk nekā desmit gadu garumā Latvijas Arhitektu savienība veic atsevišķus Kultūras ministrijas deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus: organizē Latvijas Arhitektūras gada balvas konkursu un nodrošina regulāru arhitektūras kvalitātes izvērtēšanas procesu, LAS ir bāzēts arī Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts, LAS īsteno arī citus valsts pārvaldes uzdevumus – organizē lekcijas, seminārus, īsteno pētījumus un nodrošina Latvijas pārstāvniecību starptautiskās arhitektu organizācijās.

Izsmeļošāka informācijas par LAS un profesionālā informācija par nozari: www.latarh.lv 

Kultūras ministrija šobrīd turpina darbu pie Arhitektūras likuma izstrādes, kas top sadarbībā ar Nacionālo arhitektūras padomi, Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju un citām institūcijām. Kultūras ministrija nodrošina arī regulāru Latvijas pārstāvniecību Eiropas arhitektūras politikas ekspertu sanāksmēs, kā arī nodrošina un finansē Latvijas nacionālā paviljona pārstāvniecību Venēcijas biennāles starptautiskajās arhitektūras izstādēs.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Dzintra Purviņa

Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos
Dzintra.Purvina [at] km.gov.lv