Sadarbības organizācija

Programma / Fonds

Dalības pamatojums

Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Starptautiskais kultūras daudzveidības fonds (International Fund for Cultural Diversity)

Ministru kabineta 2017. gada 1. marta rīkojums Nr. 100 "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""

Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas fonds (Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)

Likums “Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” (stājās spēkā 2004. gada 16. decembrī)

Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana

Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana

Ministru kabineta 2016. gada 18. maija rīkojums Nr. 301 "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""

Eiropas Padome Eiropas Kultūras ceļi Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 145 "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Padomes Paplašinātajam daļējam nolīgumam par Eiropas Kultūras ceļiem" (stājās spēkā 2019. gada 12. aprīlī)

Eiropas Savienības Jauniešu orķestra fonds

Eiropas Savienības Jauniešu orķestris (EUYO)

Eiropas Parlamenta 1976. gada 8. marta sēdes rezolūcija par EUYO dibināšanu

Kultūras ministrijas 2003. gada 11. novembra atbildes vēstule EUYO

Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM)

Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM)

Likums “Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem” (stājās spēkā 2012. gada 26. janvārī)

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāts

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība (ZDKP)

Saprašanās memorands modalitāšu noteikšanai Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības dibināšanai (2010. gada 20. maijs)

Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 22 "Par Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi"

Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības, Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi (stājās spēkā 2019. gada 29. decembrī)

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības deklarācija (2024. gada 10. jūnijs)

Ziemeļu Ministru padome

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kultūras ministru 2008. gada 6. maijā parakstītais protokols

Ministru kabineta 2014. gada 20. maija sēdes protokola Nr. 29 32. §. informatīvā ziņojuma "Par Latvijas turpmāko dalību Ziemeļu Ministru padomes sadarbības programmās" 5. punkts