Kultūrizglītības padome

2015. gadā pēc Latvijas Kultūras ministrijas iniciatīvas tika izveidota Kultūrizglītības padome, kuras darbības mērķis izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par kultūrizglītības attīstību un tās tendencēm Latvijā, kā arī sekmēt valsts institūciju un nozares profesionālu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar kultūrizglītības jomu.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no valsts un pašvaldību institūcijām un ar kultūrizglītības nozari saistītām biedrībām un nodibinājumiem, kā arī darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām.

Kultūrizglītības padomes sastāvs:

Andris Teikmanis Padomes priekšsēdētājs. Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā, profesors;

Astra Aukšmuksta

Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja;

Valdis Bernhofs

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā darba prorektors, Mūzikas teorijas klases vadītājs, asociētais profesors;

Aivars Broks

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, biedrības „Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija” domes priekšsēdētājs;

Andrejs Broks

Biedrības „Latvijas Dizaineru savienība” pārstāvis;

Ināra Dundure

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos;

Ruta Gintaute-Marihina

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore;

Andris Grigalis

Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Mūzikas vidusskola” direktors;

Andis Groza

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs;

Daiga Ivsiņa

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperte;

Regīna Kaupuža

Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības Rīgas Horeogrāfijas skola pedagoģe, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente;

Baiba Kurpniece

Valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” mākslinieciskā producente;

Anda Laķe

Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā, asociētā profesore;

Indra Lūkina

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” valdes locekle;

Astra Rubene

Ogres Mākslas skolas direktore, biedrības „Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija” valdes priekšsēdētāja;

Arno Marnics

Biedrības „Latvijas Fotogrāfu savienība” valdes priekšsēdētājs;

Viesturs Mežgailis

Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors, Kultūrizglītības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes priekšsēdētājs;

Sandra Plota

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas direktore;

Miks Vilsons

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets” orķestra direktors;

Uldis Zariņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos;

Jānis Ziņģītis

Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” direktors;