Kultūrizglītības padome

2015. gadā pēc Latvijas Kultūras ministrijas iniciatīvas tika izveidota Kultūrizglītības padome, kuras darbības mērķis izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par kultūrizglītības attīstību un tās tendencēm Latvijā, kā arī sekmēt valsts institūciju un nozares profesionālu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar kultūrizglītības jomu.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no valsts un pašvaldību institūcijām un ar kultūrizglītības nozari saistītām biedrībām un nodibinājumiem, kā arī darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām.

Kultūrizglītības padomes sastāvs:

 • Inga Auziņa - Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” direktore;
 • Gunta Bāliņa - Latvijas Dejas padomes priekšsēdētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore;
 • Valdis Bernhofs - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā darba prorektors, profesors;
 • Aivars Broks - Biedrības „Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija” domes priekšsēdētājs, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors;
 • Ināra Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos;
 • Andris Grigalis - Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Mūzikas vidusskola” direktors;
 • Andis Groza - Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs;
 • Austra Irmeja-Šēfere - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālās opera un balets” mākslinieciskās darbības plānošanas daļas vadītāja;
 • Iveta Krastiņa - Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras „Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” direktora p.i., direktora vietniece studiju darbā;
 • Anda Laķe - Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā, asociētā profesore;
 • Alvis Līdaks - Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” direktors;
 • Indra Lūkina - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” valdes locekle;
 • Viesturs Mežgailis - Kultūrizglītības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes priekšsēdētājs, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors;
 • Zane Onckule - Latvijas Vizuālās mākslas padomes locekle,  biedrības „KIM?” programmas direktore;
 • Evelīna Ozola - Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja, biedrības „Latvijas Dizaina centrs” valdes locekle;
 • Antra Priede - Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore studiju darbā;
 • Astra Rubene - Biedrības „Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija” valdes priekšsēdētāja, Privātās Mākslu skolas „Kultūras Patnis” mākslas izglītības programmas vadītāja;
 • Lolita Rūsiņa - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta eksperte;
 • Ronalds Saksons - Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors;
 • Ieva Suškeviča - Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte;
 • Kārlis Vanags - Latvijas Mūzikas padomes loceklis, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” Latvijas Radio bigbenda vadītājs;
 • Jānis Ziņģītis - Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” direktors.