Kultūrizglītības padome

2015. gadā pēc Latvijas Kultūras ministrijas iniciatīvas tika izveidota Kultūrizglītības padome, kuras darbības mērķis izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par kultūrizglītības attīstību un tās tendencēm Latvijā, kā arī sekmēt valsts institūciju un nozares profesionālu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar kultūrizglītības jomu. 

Kopš 2022.gada 8.jūlija ar kultūras ministra un PINTSA apstiprinājumu Kultūrizglītības padome vienlaikus pilda arī Nozaru ekspertu padomes funkcijas. Kultūrizglītības padomes darba koordināciju un komunikāciju veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Plašāka informācija par Kultūrizglītības padomes darbu skatāma Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļvietnē.