Mūzikas nozares stratēģijas virsmērķis ir veidot Latviju par zemi ar bagātu un koptu muzikālo kultūras mantojumu, vitālu un daudzveidīgu mūzikas dzīvi, radošiem cilvēkiem, konkurētspējīgu mūzikas industriju un ikvienam pieejamiem kvalitatīviem mūzikas procesiem tiem atbilstošā vidē.


2020.gadā aizsākās darbs pie Populārās mūzikas stratēģijas 2024.–2027. gadam izveides, ko izstrādāja populārās mūzikas nozares profesionāļi. Populārās mūzikas stratēģija 2024.–2027. gadam ir pirmo reizi radīts vidēja termiņa plānošanas dokuments specifiski populārās mūzikas nozarei. Šīs stratēģijas ietvaros termins populārā mūzika tiek lietots, iekļaujot visu profesionālās mūzikas nozari (izņemot klasisko (akadēmisko) mūziku un džezu) un tās daudzveidīgos žanrus un stilus kopumā. Stratēģijā populārā mūzika tiek skatīta gan kā kultūras nozare, pievēršot uzmanību žanru daudzveidības nodrošināšanai, pieejamībai un populārās mūzikas izglītībai, veicinot citām mākslas nozarēm līdzvērtīgu sasniegumu panākšanu un talantu attīstību, gan kā daļa no radošās industrijas, kas darbojas tirgus apstākļos un nes pienesumu ekonomikai. Populārās mūzikas stratēģijas 2024.–2027. gadam virsmērķis ir veicināt Latvijas populārās mūzikas attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī.


Nozares dokumenti

Autordarbu izmantošanai var pieteikties Kultūras ministrijā K.Valdemāra 11a, Rīgā, LV – 1364. Maksa par autordarbu izmantošanu tiek noteikta saskaņā ar Kultūras ministrijas apstiprinātu metodiku.