Cirka darbības rādītāji

Dati: Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību gada publiskie pārskati

Dati par 2023. gada periodu atjaunināti 2024. gada 26. jūnijā.