CIRKA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

GADS

Izrāžu skaits

Apmeklējumu skaits (tūkst.)

2021 3 1 000
2020 66 2 300

2019

91

5 227

2018

31

3 229

2017

6

652

2016

41

9 384

2015

112

45 728

2014

177

82 632

2013

251

109 058

2012

184

117 056

2011

114

34 181

2010

75

30 988

Dati: Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību gada publiskie pārskati

Dati par 2021.gada periodu atjaunināti 2022.gada 1.jūlijā.