Cirka darbības rādītāji

Dati: Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību gada publiskie pārskati

Dati par 2022. gada periodu atjaunināti 2023. gada 21. jūnijā.