Deja kā spēcīgs sabiedriskās kultūrvides veidotājs savās daudzveidīgajās izpausmēs stabili iekļaujas Latvijas kultūras mantojumā un radošajā dzīvē. Mūsu valsts var lepoties ar izcilām dejas tradīcijām, par ko liecina gan pasaulē populāru Latvijas baletdejotāju sasniegumi (Mihails BarišņikovsMāris Liepa), gan skatuviskās tautas dejotāju izdejotie unikālie raksti skatītāju pārpildītajos uzvedumos tepat Latvijā.

Vienīgā valsts finansētā profesionālā baleta institūcija - Latvijas Nacionālais balets - darbojas 1919. gadā dibinātās Latvijas Nacionālās operas sastāvā (kopš 2015.gada Latvijas Nacionālā opera un balets). Ikgadēji Latvijas Nacionālais balets savā repertuārā iekļauj gan klasiskā baleta tradīcijās, gan laikmetīgā baleta stilistikā balstītus iestudējumus, piesaistot to veidošanā arī pasaulē atzītus horeogrāfus.

Vienlaikus Latvijā dejas nozares profesionālajā segmentā aktīvi darbojas nevalstiskās organizācijas gan klasiskajā dejas žanrā (biedrība „Latvijas baleta un dejas ģilde”), gan laikmetīgajā dejā (biedrība „Horeogrāfu asociācija”), veicinot un atbalstot dejas mākslinieku profesionālo izaugsmi, organizējot konkursus, meistardarbnīcas, pasākumus un festivālus (piemēram, Starptautisko Baltijas baleta konkursu, Starptautisko Baltijas baleta festivālu, Starptautisko laikmetīgās dejas festivālu „Laiks Dejot” u.c.).

Kopš 2017.gada Kultūras ministrija uz līdzdarbības līguma pamata konkursa kārtībā ir deleģējusi biedrībai „Latvijas Dejas informācijas centrs” valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā. Tā rezultātā ir nodibināta Dejas balva, kas ir Latvijas augstākais apbalvojums profesionālajā dejas mākslā. Reizi divos gados tiek piešķirtas 14 balvas par izciliem sasniegumiem baletā, laikmetīgajā, mūsdienu un skatuviskajā tautas dejā, kā arī pedagoģiskajā un pētnieciskajā darbā.

Pirmā Dejas balvas pasniegšanas ceremonija notiks 2019. gada 29. aprīlī - Starptautiskajā Dejas dienā.

Deja ir arī viens no populārākajiem amatierkustības veidiem un tradicionāli savas darbības kulmināciju sasniedz Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā.

Latvijas valsts simtgades XXVI Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumos piedalījās 752 skatuviskās tautas dejas kolektīvi, kopā 18 179 dejotāju.

Saskaņā ar 2018.gadā veiktā Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījuma datiem 3% no aptaujātajiem ir tautas vai mūsdienu deju kolektīvu dalībnieki.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā ir pirmsskolu, skolu un interešu izglītības iestāžu skatuviskās tautas un mūsdienu deju kolektīvu, kas piedalās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, radošās darbības veicināšana, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā darba nodrošināšana. Skatuviskajā tautas dejas žanrā Latvijā darbojas 1441 bērnu un jauniešu kolektīvi ar 31105 dalībniekiem. Savukārt mūsdienu dejas žanrā – 285 kolektīvi ar 4817 dalībniekiem.

Latvijā dejas amatierkustību tautas mākslas jomā koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Valsts izglītības satura centrs.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Andra Rutkēviča

Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente
andra.rutkevica [at] km.gov.lv