Darba grupa autortiesību normatīvā regulējuma pastāvīgai pilnveidei

Kultūras ministrija ir izveidojusi darba grupu autortiesību normatīvā regulējuma pastāvīgai pilnveidei.

Darba grupas mērķis ir periodiski izvērtēt Autortiesību likuma un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma normas, kā arī citus ar autortiesību regulējumu saistītus jautājumus, nepieciešamības gadījumā izstrādājot grozījumus, pamatojoties uz darba grupas vadītāja, vietnieka un locekļu rakstiskiem priekšlikumiem.

Šeit var iepazīties ar Autortiesību likuma grozījumu un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma grozījumu projektu, ar kuriem tiks pārņemtas ES direktīvas (ES) 2019/789 un (ES) 2019/790 prasības.

Priekšlikumus darba grupai par nepieciešamajām izmaiņām iespējams iesniegt rakstveidā, tos nosūtot uz e-pasta adresi: Ilona.Petersone@km.gov.lv

Darba grupa nesēja atlīdzības noteikumu izvērtēšanai

Kultūras ministrija ir izveidojusi darba grupu Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumu Nr. 321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas atmaksāšana, sadales un izmaksas kārtību” izvērtēšanai.

Darba grupas mērķis ir periodiski izvērtēt Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumu Nr. 321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas atmaksāšana, sadales un izmaksas kārtību” normas, tai skaitā 3. un 4. punktā minēto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu sarakstu un atlīdzības likmes, un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus, pamatojoties uz darba grupas locekļu rakstiskiem priekšlikumiem.

Priekšlikumus darba grupai par nepieciešamajām izmaiņām iespējams iesniegt rakstveidā, tos nosūtot uz e-pasta adresi: Ilona.Petersone@km.gov.lv