Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2021-2027) deleģētā iestāde Latvijā integrācijas jomā ir Kultūras ministrija. Fonda vadošā iestāde ir Iekšlietu ministrija un Revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija. 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2021-2027) mērķi:

  • stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju;
  • stiprināt un attīstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm saskaņā ar to ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām un dot ieguldījumu efektīvā trešo valstu valstspiederīgo integrācijā un sociālajā iekļaušanā un sekmēt to;
  • palīdzēt apkarot neatbilstīgu migrāciju, uzlabot efektīvu, drošu un cieņpilnu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu, un veicināt un dot ieguldījumu efektīvā sākotnējā reintegrācijā trešās valstīs;
  • uzlabot solidaritāti un taisnīgu atbildības sadali starp dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz tām, kuras visvairāk ir skārušas migrācijas un patvēruma problēmas, tostarp ar praktisku sadarbību.
"Līdzfinansē Eiropas Savienība" un "Nacionālais attīstības plāns 2027" logo