Izglītība

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte sagatavo speciālistus arhitektūrā visos augstākās izglītības līmeņos (bakalaura akadēmiskajā, maģistra profesionālajā un doktora studiju programmā). Studiju laikā ir iespējams iegūt papildu zināšanas teritoriālplānošanas un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās, kā arī interjera un ainavu arhitektūrā. RTU ir saņēmusi Eiropas Komisijas apliecinājumu par īstenoto studiju programmu arhitektūrā atbilstību direktīvas 2005/36-EC "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu" prasībām, tādējādi šajā augstskolā izsniegtie arhitekta diplomi tiek automātiski atzīti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Šveicē.

Alternatīvu valsts studiju programmām piedāvā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte, īstenojot akadēmisko bakalaura studiju programmu "Arhitektūra" (inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā). Studiju programma ir starptautiski orientēta arhitektūras programma angļu valodā. Programmas reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi. 2017.gada pavasara semestrī darbību uzsāks profesionālā maģistra studiju programma "Arhitektūra".

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte īsteno programmu "Ainavu arhitektūra" bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesionālā maģistra studiju programma "Telpiskās attīstības plānošana" specializējas teritorijas un vides plānošanā un ģeoinformātikā. Profesionālo vidējo izglītību un pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūrā Latvijā ir iespējams iegūt Rīgas Celtniecības koledžā (kvalifikācija – "Arhitekta palīgs"), savukārt Profesionālās izglītības kompetences centrā "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" – apgūt profesionālo izglītības programmu "Arhitektūra"iegūstot kvalifikāciju "Arhitektūras tehniķis".