Kultūras ministrija mediju jomā izstrādā un koordinē mediju politiku, sekmējot vārda brīvību.

Latvijas mediju politikas virsmērķis ir stipra, daudzveidīga, profesionāla, caurskatāma, ilgtspējīga un stabila mediju vide, kurā:

  • nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs, kas veicina Satversmē un tās ievadā nostiprināto pamatvērtību atspoguļojumu nacionālajā mediju telpā, prioritāri – latviešu valodā,
  • ir līdzsvarotas nozares pārstāvju intereses,
  • auditorijai ir piekļuve neatkarīgai un uzticamai informācijai un zināšanas to lietot.

Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam (spēkā esošs līdz jaunu pamatnostādņu apstiprināšanai) īstenošanas plānā paredzēti konkrēti uzdevumi un pasākumi mediju vides uzlabošanai, ko Kultūras ministrija īsteno sadarbībā ar citām publiskajām personām un nozares pārstāvjiem, šādos rīcības virzienos:

  1. Mediju vides daudzveidība.
  2. Mediju vides kvalitāte un atbildīgums.
  3. Mediju nozares profesionāļu izglītība.
  4. Medijpratība.
  5. Mediju vides drošumspēja.

Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu pie Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2022.-2027.gadam. Lai veicinātu daudzveidīgu, profesionālu un ilgtspējīgu mediju vidi, un Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu neatkarīgu un uzticamu informāciju, un zināšanas to lietot, Pamatnostādņu projekta izstrādei ir izveidotas divas darba grupas:

  1. Atbalsts medijiem un mediju vides drošība;
  2. Mediju noturība, kvalitāte, pašregulācija un izglītība.

Darbu grupu sastāvos iekļauti pārstāvji no Rīgas Stradiņa universitātes, Vidzemes Augstskolas, Latvijas Universitātes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Žurnālistu asociācijas, Latvijas Reģionālo mediju asociācijas, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, TV Neatkarīgo producentu asociācijas, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas, Latvijas Reklāmas asociācijas, Baltijas Mediju izcilības centra, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Sabiedriskajiem medijiem (Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio), Diasporas konsultatīvās padomes diasporas mediju darba grupas, Valsts Kancelejas, Satiksmes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Tiesībsarga un Valsts Prezidenta kancelejas.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Kristers Pļešakovs

Mediju politikas nodaļas vadītājs
Kristers.Plesakovs [at] km.gov.lv