ES programmas „Radošā Eiropa” darbību Latvijā nodrošina Radošās Eiropas birojs, sniedzot projektu iesniedzējiem individuālas konsultācijas, organizējot informatīvus seminārus par atbalsta programmām, kā arī reizi mēnesī publicējot ziņu lapas ar informāciju par aktuāliem Programmas un citiem kultūras nozares konkursiem, stipendijām, prakses un studiju iespējām.

Radošās Eiropas biroju Latvijā administrē divas institūcijas - Kultūras ministrija un Nacionālais Kino centrs.

  • Apakšprogrammas „Kultūra” darbību Latvijā nodrošina Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts

Kultūras ministrija

Krišjāņa Valdemāra iela 11a, Centra rajons, 
Rīga LV-1010
Tel: +371 25784718, E-pasts: radosaeiropa@km.gov.lv

  • Apakšprogrammas „MEDIA” darbību Latvijā nodrošina Nacionālā Kino centra MEDIA desk birojs 

Nacionālais Kino centrs

Peitavas iela 10
Rīga LV-1050
Tel: +371 29460646, E-pasts: mediadesk@nkc.gov.lv

www.mediadesklatvia.eu

Radošās Eiropas biroja abu apakšprogrammu kopējā Facebook lapa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula

Informācija par atbalsta aktivitātēm (dokumentācija, iesniegšanas termiņi, pieteikšanās kārtība)

ES programmas "Radošā Eiropa" atbalstīto projektu datubāze un projektu apraksts 

Bieži uzdotie jautājumi par ES programmu „Radošā Eiropa” 

Eiropas izglītības un kultūras izpildaģentūra

Programmas "Radošā Eiropa" logo un vizuālās identitātes vadlīnijas