Dziesmu un Deju svētki, foto: LNKC arhīvs.
Laudamus+ vizuālais materiāls
Brīvdabas izstāde “Gadskārtu svētki – Meteņi - jauna gada sākums”