Dokumentus Kultūras ministrijā var iesniegt:

  • paziņojot Kultūras ministrijai, izmantojot e-adresi;
  • nosūtot uz e-pasta adresi - pasts@km.gov.lv (aicinām neizmantot e-pastu, bet izmantot e-adresi gadījumos, kad nepieciešams iesniegt liela apjoma informāciju (virs 10 GB), dokumentus, kas satur fizisko personu datus, vai komercinformāciju);
  • nosūtot pa pastu – K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364;
  • ievietojot Kultūras ministrijas korespondences pasta kastē, kas atrodas Kultūras ministrijas ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, 1.stāvā, pie ieejas durvīm.

Iesniedzamajiem dokumentiem ir jābūt noformētiem un parakstītiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām!

Iesniegumu noformēšanā aicinām ievērot Iesniegumu likumā norādītās prasības, bet informācijas pieprasījumiem - Informācijas atklātības likumā norādītās prasības.

Tiesībsarga ieteikumi iesnieguma noformēšanā

Aicinām sazināties ar Dokumentu pārvaldības nodaļu (tālr. nr. +371 26532100), ja ir radušies jautājumi par dokumentu noformēšanu vai iesniegšanu Kultūras ministrijā.

Apmeklētāji Kultūras ministrijā tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta, nosūtot uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, pa pastu vai iesniedzot klātienē aizpildītu un parakstītu apmeklētāja pieteikuma veidlapu.

Apmeklētāju pieņem Kultūras ministrijas amatpersona atbilstoši kompetencei, sazinoties ar apmeklētāju un vienojoties par apmeklējuma laiku.

Informācija par vides pieejamību

Pie ministrijas ieejas vārtiņiem atrodas palīdzības izsaukuma poga, kas raida signālu ministrijas apsardzes postenim. Apsargs, saņemot zvanu, sniedz palīdzību personai ar kustību traucējumiem iekļūšanai ministrijas ēkā. Apsarga posteņa tālrunis +371 67330252.