KM iestādes un kapitālsabiedrības

Ministru kabineta pārraudzībā atrodas un pārraudzību īsteno ar kultūras ministra starpniecību:

publisks nodibinājums Valsts Kultūrkapitāla fonds

Muzeji

Bibliotēkas

Izglītības iestādes

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās (uzņēmējsabiedrībās):

VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris"