ERAF logo

5.6.1. SAM Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu

5.6.1. SAM atbildīgā iestāde īsteno sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Projektus plānots realizēt sadarbībā starp Rīgas pilsētas pašvaldību (t.sk. tās uzņēmumiem), valsts pārvaldes iestādēm (t.sk. valsts kapitālsabiedrībām), kā arī investoriem un attīstītājiem, paredzot slēgt ar tiem sadarbības līgumus.
5.6.1. SAM projektu iesniegumu atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5.6.1. SAM ietvaros atbalstāmās darbības: Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajiem sabiedriski nozīmīgajiem objektiem un prioritāri atbalstāmo degradēto teritoriju revitalizēšanai, veikt maza mēroga sabiedrisku, kultūras, sporta un inženierinfrastruktūras objektu izveidi un pārbūvi, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu.

5.6.1. SAM ietvaros kopējais pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 80 382 791 EUR.