Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (Northern Dimension Partnership on Culture)

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (Northern Dimension Partnership on Culture - NDPC) ir ietvars kultūras iestāžu, radošu uzņēmēju un biznesa kopienas sadarbības veicināšanai ZD reģionā. Partneri: Norvēģijas, Krievijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas ministrijas, kuras atbild par kultūras jautājumiem, kā arī Eiropas Komisija.

NDPC mērķis ir veicināt kultūras un radošās industrijas kā dzinējspēku visas Ziemeļu Dimensijas teritorijas attīstībā gan reģionālā, gan starptautiskā līmenī. NDPC tika dibināta 2010. gada 20.maijā valstīm parakstot Saprašanās memorandu un tā ir ceturtā partnerība Ziemeļu Dimensijas politikā. 2018.gada 28.maijā tika noslēgta vienošanās par Kultūras partnerības Sekretariāta dibināšanu un tā atrašanos Rīgā.

NDPC iezīmēti partnerības pamatmērķi:

  • kļūt par kontaktpunktu informācijas apmaiņai ar kultūras un radošo industriju labākās prakses piemēriem reģionā;
  • īstenot radošo industriju attīstību sekmējošus sadarbības projektus Ziemeļu Dimensijas reģionā;
  • piesaistīt papildus finansējumu kultūras un radošo industriju projektiem.

Vairāk par NDPC - www.ndpculture.org

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar NDPC Sekretariāta pārstāvi - Dace Resele, e-pasts: Dace.Resele@ndpculture.org
Latviju Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības Rīcības Komitejā pārstāv Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Zanda Jaunskunga, e-pasts: Zanda.Jaunskunga@km.gov.lv.

ES Baltijas jūras reģiona kultūras prioritāte (Policy Area Culture)

Policy Area Culture ir viena no 13 prioritātēm Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijā, kas tika radīta 2009. gadā kā pirmā ES makro-reģionālā stratēģija. Policy Area Culture nodarbojas ar Baltijas jūras reģiona kultūras un radošo industriju popularizēšanu, balstoties uz Baltijas jūras reģiona kultūras vērtībām, uzlabojot un paplašinot kultūras sadarbību reģionā. Policy Area Culture galvenie mērķi ir:

  • Veicināt Baltijas jūras reģiona iedzīvotaju abpusēju sadarbību
  • Konkurētspējas uzlabošana
  • Eiropas stratēģiskā plāna Europe 2020 mērķu sasniegšana

Policy Area Culture atbalsta projektus, kuriem piemīt liela makro-reģionāla ietekme un projekts balstās uz Policy Area Culture mērķiem un mērķauditoriju.

Plašāka informācija angļu valodā atrodama www.eusbsrculture.eu