Vizuālās mākslas nozarē ietilpst glezniecība, tēlniecība, grafika, fotogrāfija, instalācijas, elektroniskā māksla (video un skaņu māksla, multimediālie risinājumi), performances un mākslas zinātne. Nozaru mijiedarbība un mākslinieku aktīva iesaistīšanās pētniecībā 21. gadsimtā ir radījusi jaunu radošās un pētnieciskās darbības mijiedarbes jomu – māksliniecisko pētniecību, kas arī top par vizuālās mākslas sastāvdaļu.

Veicot valsts deleģētās funkcijas, daļu valstiska mēroga uzdevumu pilda nevalstiskais sektors: popularizē laikmetīgo mākslu, veicina starptautisko apriti, pēta, apzina un saglabā kultūras mantojumu, kā arī aktīvi veicina sabiedrības izglītošanu, starpdisciplināro sadarbību un stimulē dažādu sabiedrības grupu integrācijas procesus.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Ieva Krūmiņa

Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente
Ieva.Krumina [at] km.gov.lv