Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs nodarbojas gan ar laikmetīgās mākslas pasākumu un izstāžu rīkošanu, gan rūpējas par 20. gadsimta Latvijas mākslas mantojumu, tā uzkrāšanu, saglabāšanu, izpēti un pieejamības nodrošināšanu, kā arī dažādām sabiedrības grupām piedāvā izglītības programmas, kas veicina izpratni par mākslu un ar to saistītajiem procesiem.

Biedrība „Kim?” orientējas uz aktuālu Latvijas un ārvalstu mūsdienu mākslas izstāžu un citu publisku pasākumu rīkošanu.

Jauno mediju kultūras centrs „RIX-C” nodarbojas ar jauno mediju sfēras apzināšanu, popularizēšanu un jauno mediju telpā tapušo mākslas darbu uzkrāšanu un pieejamības nodrošināšanu.

Kultūras un mākslas projekts „Noass” šādas funkcijas veic video mākslas jomā.

Aktuālās mākslas popularizēšanā būtiska loma ir privātajām mākslas galerijām.