Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaits

Dati par 2019. gada periodu atjaunināti 2021. gada 26. janvārī.

Informējam, ka dati par kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaitu 2020.gadā tiks publicēti 2021.gada 4.ceturksnī.

  • Oficiālās statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1.jūlijā.