Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaits

Dati par 2019. gada periodu atjaunināti 2021. gada 26. janvārī.

Informējam, ka dati par kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaitu 2020.gadā tiks publicēti 2021.gada 4.ceturksnī.

  • OSP dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Latvijas Digitālajā kultūras kartē (kā publiskā daļa ir Latvijas Kultūras datu portāls) iesniegto informāciju. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1.jūlijā.